Handtherapie

Wat bieden wij

Nederland telt jaarlijks ruim 70.000 gevallen van handletsel door een ongeval, nog afgezien van de aangeboren en verworven handletsels. Dat heeft vaak grote gevolgen voor de dagelijkse activiteiten, zoals bijvoorbeeld schrijven en brood smeren. Handchirurgie en handtherapie vormen dan ook een belangrijk aandeel binnen de revalidatie.
In Nederland wordt handtherapie vooral beoefend door ergotherapeuten en fysiotherapeuten. Vanuit hun eigen discipline is in toenemende mate gespecialiseerde kennis en vaardigheid opgebouwd.    

Wat doet een handtherapeut?
De handtherapeut bekijkt samen met u wat er nodig is om uw handfunctie zo goed mogelijk te laten herstellen. De therapie kan onder andere bestaan uit voorlichting, oefentherapie, het maken van een spalk en uw hand opnieuw leren gebruiken, zodat u uw dagelijkse bezigheden en uw werk weer kunt doen.
Binnen onze praktijk hebben Mieke de Vries en Hans Opdam de basisopleiding handtherapie gedaan, in samenwerking met de afdeling revalidatie van het NZW. Mieke heeft daarna de officiële opleiding Handtherapie gedaan en is verbonden aan het Netwerk Handtherapie Noord-West

Adresgegevens

Fysiotherapie Oudorp

Oudorperplein 18
1823 HA Alkmaar
072-5117468

info@fysiotherapieoudorp.nl

Geregistreerd bij