Geriatrische Fysiotherapie

Wat bieden wij

Een ander woord voor geriatrie is ouderengeneeskunde. Met de huidige vergrijzing is het duidelijk dat geriatrie absolute noodzaak is. 
Mede dankzij de medische wetenschap worden we steeds ouder en willen we ook zo lang mogelijk op ons zelf blijven wonen. 
De geriatrie fysiotherapeut kan u helpen bij klachten die ontstaan door de veroudering. De beperkingen en aandoeningen van het bewegingsapparaat die zich specifiek bij ouderen manifesteren vallen onder de geriatrie fysiotherapie. Voorbeelden hiervan zijn onder andere artrose, reuma, osteoporose, maar ook beperkingen ten gevolge van de ziekte van Parkinson, C.V.A. en ziekte van Alzheimer. 

Bij ouderen komen ook frequent combinaties van de verschillende aandoeningen voor en vaak is er sprake van medicijngebruik. Deze gecombineerde problematiek is bij uitstek het werkterrein van de geriatrische fysiotherapeut.

Heeft u geen van boven genoemde aandoeningen maar wordt u door de veroudering onzeker met bewegen   (b.v. lopen, traplopen,  opstaan) dan kunt u ook bij deze specialist terecht.

Adresgegevens

Fysiotherapie Oudorp

Oudorperplein 18
1823 HA Alkmaar
072-5117468

info@fysiotherapieoudorp.nl

Geregistreerd bij