Contracten met verzekeraars

Vergoeding

Zorgverleners krijgen ieder jaar van de verzekeringen contracten aangeboden. Hierin worden voorwaarden gesteld waaraan wij moeten voldoen om in aanmerking te komen voor een contract. In toenemende mate eisen de zorgverzekeraars meer van ons als zorgverlener, waardoor de kwaliteit in de behandelkamer in het geding komt. We worden geacht onder een (niet na te rekenen) landelijk gemiddelde aan behandelingen per indicatie te blijven (de zogenaamde behandelindex) en we worden geacht patiënten een klanttevredenheidsenquête aan te bieden.

Er zijn financiële sancties wanneer je aan één van de verplichtingen niet voldoet!

Wij willen de kwaliteit juist hoog houden zoals u van ons gewend bent. Met de regels en voorwaarden van de zorgverzekeraars komt dit ernstig in het gedrang. Dit betekent dat we ook voor 2021 kritisch gekeken hebben naar de inhoud van de contracten. 

Wat betekent dit voor u in 2021?

Bent u verzekerd bij VGZ (zie hieronder welke verzekeraars daar bij horen) dan declareren wij rechtstreeks en hoeft u verder niets te doen.

Nieuw is, dat wij met DSW een contract voor 2 jaar hebben afgesloten, omdat zij geen voorwaarden meer stellen qua behandelindex en klanttevredenheidsenquête.

 

Kiest u voor een andere zorgverzekeraar, dan krijgt u van ons een rekening aan het einde van de maand, die u aan ons dient te betalen. Vervolgens kunt u zelf de kosten van de behandeling bij uw zorgverzekeraar declareren. U krijgt dan, afhankelijk van de door u gekozen aanvullende verzekering (een deel van) de kosten vergoed.

Heeft u een restitutiepolis (zoals bij ONVZ of ASR), dan betekent dit dat u vrij bent om de behandelaar te kiezen die u wenst. U krijgt dan vaak 100% vergoed.

Wij raden u aan om u goed te laten informeren door uw eigen zorgverzekeraar. Regelmatig zal deze aangeven dat u ‘beter’ bij een gecontracteerde fysiotherapeut kan afspreken, maar u bent zeker vrij om te kiezen door wie u behandeld wilt worden!

 

Onder VGZ vallen:

  • VGZ
  • Univé
  • Zekur
  • IZZ
  • Bewuzt
  • IZA
  • UMC
  • de Goudse
  • United Consumers
  • Aevitae/VGZ

Adresgegevens

Fysiotherapie Oudorp

Oudorperplein 18
1823 HA Alkmaar
072-5117468

info@fysiotherapieoudorp.nl

Geregistreerd bij