Handtherapie

Hand1Nederland telt jaarlijks ruim 70.000 gevallen van handletsel door een ongeval, nog afgezien van de aangeboren en verworven handletsels. Dat heeft vaak grote gevolgen voor de dagelijkse activiteiten, zoals bijvoorbeeld schrijven en brood smeren. Handchirurgie en handtherapie vormen dan ook een belangrijk aandeel binnen de revalidatie.
In Europa wordt handtherapie vooral beoefend door ergotherapeuten en fysiotherapeuten. Vanuit hun eigen discipline is in toenemende mate gespecialiseerde kennis en vaardigheid opgebouwd.    

Wat is handtherapie?  
Handtherapie is een combinatie van fysiotherapie en ergotherapie, speciaal gericht op de revalidatie van letsels aan uw handen. De handtherapeut van het netwerk Handrevalidatie NW is een fysiotherapeut of ergotherapeut die speciaal hiervoor is opgeleid.

Wat doet een handtherapeut?
Hand3De handtherapeut bekijkt samen met u wat er nodig is om uw handfunctie zo goed mogelijk te laten herstellen. De therapie kan onder andere bestaan uit voorlichting, oefentherapie, het maken van een spalk en uw hand opnieuw leren gebruiken, zodat u uw dagelijkse bezigheden en uw werk weer kunt doen.
Binnen onze praktijk hebben Hans Opdam en Mieke de Vries de basisopleiding handtherapie gedaan, in samenwerking met de afdeling revalidatie van het MCA en zijn verbonden aan Netwerk Handtherapie Noord-West