Contracten met verzekeraars

Voor het jaar 2017 hebben wij wederom de meeste zorgverzekeraars kunnen contracteren. Het verdient aanbeveling om bij het maken van de eerste afspraak te verifiëren of wij inderdaad een overeenkomst hebben afgesloten met uw zorgverzekeraar. Tevens is het in uw belang om zelf te controleren of u een aanvullende verzekering heeft en voor welk bedrag de noodzakelijke fysio/manuele therapie wordt vergoed.  

Voor vragen hierover kunt u natuurlijk ook terecht bij uw behandelend fysiotherapeut.