Algemene fysiotherapie

Een fysiotherapeut adviseert, begeleidt en behandelt bij stoornissen in houding en/of bewegen. Soms op verwijzing van een arts (huisarts,  specialist of een bedrijfsarts).
Sinds 2006 is fysiotherapie echter ook voor iedereen vrij toegankelijk, dus zonder verwijzing van een huisarts/specialist.
De fysiotherapeut is bij uitstek de specialist in beweging.
Fysiotherapie behandeling kan toegepast worden bij verschillende klachten, als bijvoorbeeld pijnklachten, bewegingsbeperkingen en spierzwakte.

Een belangrijke groep vormen de klachten van het bewegingsapparaat, zoals rug- en nekpijn en problemen met andere gewrichten.
Daarnaast speelt fysiotherapie een belangrijke rol bij de revalidatie na ongelukken, operaties of na en tijdens ziekte.
Ook kan fysiotherapie een belangrijke rol spelen bij het voorkomen van klachten bij houding en bewegingen.    

Binnen de fysiotherapie zijn er veel specialisaties ontwikkeld. Daarbij zijn bepaalde deelgebieden van de behandeling of voor bepaalde categorie patiënten behandelmethoden ontwikkeld aan de hand van steeds nieuwe inzichten.