Belangrijke informatie voor 2019


 H.Opdam    13 nov 2018 : 11:09
 Niets    Misc

Contracten met zorgverzekeraars!

Geachte bezoeker van Fysiotherapie Oudorp,

Zoals u waarschijnlijk in het nieuws heeft meegekregen, is er een actieve beweging ontstaan van zorgverleners (o.a. fysiotherapeuten, diëtisten, logopedisten) die zich niet meer kunnen verenigen met de manier waarop de meeste zorgverzekeraars met ons als zorgverleners omgaan.

Wat is de reden van de actie? Zorgverleners krijgen ieder jaar van de verzekeringen contracten aangeboden. Hierin worden voorwaarden gesteld waaraan wij moeten voldoen om in aanmerking te komen voor een contract. In toenemende mate (en dit wordt ieder jaar erger) eisen de zorgverzekeraars meer van ons als zorgverlener, waardoor de kwaliteit in de behandelkamer in het geding komt. We worden geacht onder een (niet na te rekenen) landelijk gemiddelde te blijven per indicatie (de zogenaamde Behandel Index), we worden geacht iedere patiënt een klanttevredenheidsenquête aan te bieden en er zijn financiële sancties wanneer je aan één van de verplichtingen niet voldoet.

Zowel onze praktijk als in toenemende mate praktijken in het gehele land, willen de kwaliteit juist hoog houden zoals u van ons gewend bent. Met de regels en voorwaarden van de zorgverzekeraars komt dit ernstig in het gedrang. Dit betekent dat we ook voor 2019 kritisch gekeken hebben naar de inhoud van de contracten. We zijn tot de conclusie gekomen dat we het komende jaar minder contracten zullen tekenen. In het overzicht ziet u duidelijk welke contracten we nog wel hebben en welke niet.

Consequenties voor u als cliënt: Bij de zorgverzekeraars waar wij een contract mee sluiten hoeft u niets te doen. Wij declareren rechtstreeks bij uw verzekering. Wanneer uw verzekering in de lijst van “geen contract met” staat krijgt u zelf de nota. Wanneer u een naturapolis heeft krijgt u van uw verzekering ongeveer 70% van het zogenaamde marktconforme tarief. Wanneer u een restitutiepolis heeft krijgt u mogelijk het marktconforme tarief vergoed. Voor actuele informatie kunt u contact opnemen met uw ziektekostenverzekeraar.


Zoon Mieke


 H.Opdam    15 sep 2017 : 11:34
 Niets    Misc

Mieke is eind maart bevallen van Wieger en ze is sinds begin juli weer aan het werk.

Mieke is eind maart bevallen van Wieger en ze is sinds begin juli weer aan het werk.


Zwangerschapswaarneming Mieke


 H.Opdam    06 mrt 2017 : 07:18
 Niets    Misc

Vanaf deze week is Mieke met zwangerschapsverlof

Vanaf deze week is Mieke met zwangerschapsverlof.

Zij wordt waargenomen door Rina en Marlies.


 


Kunstindegang. Van Quintus van Mastrigt.


 H.Opdam    13 sep 2016 : 01:58
 Niets    Misc

Sinds 12 september hangen er nu schilderen van Quintus van Mastrigt, voormalig huisarts in Oudorp

Sinds 12 september hangen er nu schilderen van Quintus van Mastrigt, voormalig huisarts in Oudorp.

Voor iedereen die de lijn nog zou willen ontdekken: de kunst hangt hier nog tot 22 november, dan komt er een nieuwe exposant.


Nieuwe expositie


 H.Opdam    07 jun 2016 : 10:59
 Niets    Misc

Sinds deze week hebben we een nieuwe expositie van Cora Helmich-van Lienen

Sinds deze week hebben we een nieuwe expositie van Cora Helmich-van Lienen.

Bijgaand een paar foto's om een eerste indruk op te doen, maar bekijk ze gerust allemaal in de gangen van de praktijk.


Expositie


 H.Opdam    26 feb 2016 : 11:30
 Niets    Misc

Februari 2016

Februari 2016

De schilderijen die nu in de praktijk hangen zijn gemaakt door deelnemers die op het activiteitencentrum “de Zilvermeeuw” komen.

De Zilvermeeuw is een centrum voor chronisch zieken en voor mensen met niet aangeboren hersenletsel. Tijdens de teken- schilderactiviteit ontwikkelen mensen hun creatieve talenten.

Met veel trots exposeert men nu het werk.

Schilderij De Zilvermeeuw 1

20160226 104821


Onze website is vernieuwd


 Beheerder    13 jul 2015 : 07:04
 Niets    Misc

Onze website hebben we vernieuwd

Onze website hebben we vernieuwd. Hoofdoel van deze actie is dat we gewerkt hebben aan het responsive zijn er van, d.w.z. dat de website geschikt gemaakt is voor smartphones en tablets.
We hopen dat u bij ons kunt vinden wat u zoekt.
Hans Opdam